Notarius publicus

Titeln är latin och betyder ungefär ”offentlig sekreterare”.

Advokat Nina Ask är förordnad till notarius publicus i Oskarshamns kommun och Jurist Emmy Hallbeck i Nybro kommun. Det betyder att de är utsedda av Länsstyrelsen att hjälpa allmänheten med att kontrollera och intyga riktigheten i olika uppgifter. Notarius publicus ska bland annat hjälpa allmänheten med att

  • bestyrka namnunderskrifter, avskrifter, översättningar och andra uppgifter som rör innehållet i handlingar
  • närvara som vittne när förvaringsrum öppnas eller stängs eller när förseglingar sätts på eller bryts
  • kontrollera lotteridragningar
  • bekräfta att någon är behörig att göra vissa saker eller att någon har kompetens eller tjänsteställning att företräda någon annan.

Bokning till Notarius Publicus sker genom info@visioneradvokatbyra.se eller 0481-106 15.

Läs mer på lansstyrelsen.se