Brottmål

Alla människor har rätt till ett försvar. Detta anses vara en grundläggande tanke i ett rättssäkert samhälle, en tanke Visioner Advokatbyrå självklart står bakom.

För att en rättegång skall kunna anses vara rättvis krävs att den anklagade också får rätt till juridisk hjälp. Vi står vid Din sida om Du har behov av offentlig försvarare. Skulle Du istället ha råkat ut för ett brott kanske Du har rätt till ett målsägandebiträde eller – som barn – en särskild företrädare för barn. Att få hjälp av målsägandebiträde eller särskild företrädare för barn kostar inget för Dig som brottsoffer. Det är tingsrätten som bestämmer om Du har rätt till hjälp antingen av offentlig försvarare, målsägandebiträde eller särskild företrädare för barn.