Familjerätt

Ligger Du i giftastankar? Eller kanske skilsmässa? Vi hjälper Dig.

En familj idag ser kanske inte riktigt ut som en familj för femtio år sedan. Hur fungerar det egentligen med sambor, särbor, plastsyskon och extrapappor? Vi hjälper Dig att reda ut begreppen. Många gånger kan det behövas ett äktenskapsförord eller samboavtal för att skapa den trygghet Du vill uppnå. Vi hjälper Dig även med frågor kring vårdnad om barn, barns boende och umgänge. Barnens bästa står här i fokus, för lagstiftaren och för oss. I första hand försöker vi lösa alla tvister utanför domstolen. Går inte det står någon av oss vid Din sida inför rätten.