Fastighetsrätt

Vad är det för skillnad mellan köpekontrakt och köpebrev? Behöver vi skriva ett nyttjanderättsavtal när mormor ska bo kvar i huset?

Vi hjälper Dig att upprätta köpehandlingar, arrendekontrakt, hyresavtal, nyttjanderättsavtal eller servitutsavtal m.fl. handlingar. Skulle fastigheten Du köpt eller sålt visa sig ha varit felaktig när den överläts kan det även bli tal om att pröva frågan om s.k. dolda fel i fastighet. Som köpare bör Du kontakta oss – och även säljaren – direkt när Du upptäcker felet då det är viktigt att reklamera i tid.