Finansiering

Har jag råd att anlita advokat?

Självklart är det helt naturligt att ställa sig den frågan. Vi erbjuder inte kostnadsfri konsultation hos oss. På Visioner Advokatbyrå hjälper vi dock vid det första besöket till med att se över möjligheten att erhålla rättshjälp eller rättsskydd som hjälp med delar av betalningen. Ibland när man får problem inom juridikens områden har man också rätt till ett offentligt biträde. Vi hjälper Dig att reda ut hur det förhåller sig just i Din situation.

Rättsskydd och rättshjälp

Om Du har en rättsskyddsförsäkring kan Du under vissa förutsättningar och i viss mån få ersättning ur försäkringen för Dina advokatkostnader. Rätten till försäkringsersättning är normalt begränsad, t.ex. genom självrisk och ett takbelopp, vilket gör att försäkringsersättningen inte täcker samtliga kostnader. De viktigaste villkoren för försäkringen framgår av försäkringsbolagets skriftliga bekräftelse av försäkringsfallet. Vi hjälper Dig naturligtvis med ansökan om rättsskydd!

I vissa fall kan privatperson som anlitar advokatfirma ha rätt till allmän rättshjälp. Om allmän rättshjälp beviljas gäller särskilda villkor för debitering av arvode. Det är viktigt att veta att det dock aldrig blir helt gratis för Dig. Allmän rättshjälp täcker heller aldrig ersättningsskyldighet för motparts kostnader. Det finns en blankett som man fyller i när man ansöker om rättshjälp – vi hjälper Dig!

Du kan läsa mer om rättsskydd och rättshjälp under www.domstol.se

Allmänna villkor

Klicka på bilden för att ladda ner våra allmänna villkor som PDF