Avtalsrätt

Att tänka efter före. Det kan bidra till att många problem undviks.

En grundläggande princip inom avtalsrätten är pacta sunt servanda, det vill säga att avtal är bindande. Därför är det oerhört viktigt att avtalet man tänkt skriva är korrekt formulerat och att Du verkligen förstår vad det innebär. På Visioner Advokatbyrå hjälper vi Dig både att upprätta avtal, tolka avtal och kanske om något gått snett pröva avtalet i domstol. Kontakta oss gärna tidigt – att lägga en slant på att få det rätt från början är ofta en prisvärd investering.