LPT, LVM, LVU

Bakom dessa förkortningar döljer sig ofta svåra livsöden.

Vi gör vårt bästa för att finnas där för Dig om Du skulle behöva det på grund av antingen psykisk ohälsa (lagen om psykiatrisk tvångsvård – LPT), missbruksproblem (lagen om vård av missbrukare i vissa fall – LVM) eller tvångsvård av barn (lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga – LVU). Enligt samtliga dessa lagstiftningar har Du i de flesta fall rätt till ett offentligt biträde, där staten står för kostnaden. Fråga oss så hjälper vi Dig!