Skatterätt

Skatterätten behandlar lagar och regler om skatt och beskattning av fysiska och juridiska personer.

Exempel på skatter är inkomstskatt, moms, stämpelskatt, punktskatter (exempelvis bränsle, alkohol och tobak), arbetsgivaravgifter och sociala avgifter. Vi hanterar de skatterättsliga frågorna, oftast i samband med genomförande av generationsskifte av ägarledda företag, t.ex. näringsfastigheter inom jord- och skogsbruket.