Generationsskifte

Livets kanske viktigaste överlåtelse, Du kan vända Dig till oss med förtroende.

Advokat Elisabeth Aronsson är en erfaren jurist när det gäller generationsskiften av ägarledda företag. Hon vet vad det vill säga att överlåta sitt livsverk till nästa generation, både känslomässigt och ekonomiskt. Hon är van vid att hantera kompensation till syskon samtidigt som handlingarna som upprättas måste vara juridiskt bindande och skatterättsligt gynnsamma. Ett generationsskifte bör planeras i god tid, Du är varmt välkommen!