Välkommen till oss på Visioner Advokatbyrå

Advokatbyrån med visioner!

Den lite mjukare och varmare byrån.

Från att 2011 vara en byrå med en anställd med kontor i Nybro är idag Visioner Advokatbyrå en av länets största byråer med kontor i Nybro, Lessebo och Högsby. Vi välkomnar klienter från t.ex. Emmaboda, Kosta, Växjö, Lessebo, Torsås, Kalmar, Öland, Ruda, Högsby, Hultsfred, Vimmerby och Västervik. Expansionen gläder oss förstås något oerhört och vi tackar ödmjukt för förtroendet vi fått. Vi är på denna vår resa mycket måna om att inte glömma bort en av grundtankarna med byrån, nämligen att skapa en plats där juridik inte behöver hanteras så stelt och uppfattas så främmande. En plats där såväl klienter som personal känner värme och glädje, trots att allt som oftast det är stundens allvar som gjort att besök hos advokat blivit nödvändig.

Till oss är alla välkomna, oavsett härkomst, bakgrund eller inkomst. Vd på större företag eller asylsökande – vi gör ingen skillnad utan strävar efter att i trevlig atmosfär bemöta alla med samma respekt och professionalism. Med de kunskaper vi tillsammans besitter tror vi oss om att kunna hjälpa just Dig med Din frågeställning.
Mejla oss gärna: info@visioneradvokatbyra.se eller ring till något av kontoren nedan.

Våra kontor håller normalt öppet vardagar kl 08.00-16.00 med lunch kl 12.00-13.00. Kontoren kan dock vara tillfälligt obemannade.

En modern byrå under utveckling

Visioner Advokatbyrå är en byrå under utveckling. Vi strävar efter att ständigt vara uppdaterade på gällande rätt, varför vi alla ofta deltar i utbildningar inom våra respektive rättsområden. Härutöver har vi för att öka kompetensen ett nära och tätt samarbete internt och hjälper varandra när det behövs. Skulle specialistkunskap erfordras som vi inte besitter tvekar vi inte att anlita någon av alla de sakkunniga vi lärt känna under åren, t.ex. inom fastighetsvärdering eller byggbranschen. Vår devis är att var och en gör det den är bra på. För att allt skall gå lätt och smidigt ser vi också till att alltid ha ett modernt datorstöd till hands. Vi har rent av anställt en affärsutvecklare, Jonas Jonsson, för att ta hand om det sistnämnda samt om allt annat som rör byråns utveckling framåt. Nu närmast etableringen av kontoren i Lessebo och Högsby. På så sätt frigörs tid för advokat och jurister och Du som klient kan snabbt få bästa hjälp.

Verksamhetsområden

Tillsammans är vi starka. Vi har bred kompetens och lång erfarenhet inom de flesta verksamhetsområden, där var och en av oss arbetar med just det den är bra på. Vi kan hjälpa Dig med det mesta – hittar Du inte Ditt område här nedan så tveka inte att fråga. Kan vi inte själva hjälpa Dig kanske vi i vart fall kan lotsa Dig rätt. Att ge god service är viktigt för oss.

ARBETSRÄTT

Arbetsgivare eller arbetstagare? Spelar ingen roll – hos oss får Du hjälp!

Läs mer!

AVTALSRÄTT

Att tänka efter före. Det kan bidra till att många problem undviks.

Läs mer!

ARVSRÄTT

Vet Du vad som händer med Din egendom när Du dör?

Läs mer!

FAMILJERÄTT

Ligger Du i giftastankar? Eller kanske skilsmässa? Vi hjälper Dig.

Läs mer!

FASTIGHETSRÄTT

Vad är det för skillnad mellan köpekontrakt och köpebrev? Behöver vi skriva ett nyttjanderättsavtal när mormor ska bo kvar i huset?

Läs mer!

GENERATIONSSKIFTE

Livets kanske viktigaste överlåtelse, Du kan vända Dig till oss med förtroende.

Läs mer!

MIGRATIONSRÄTT

Att kunna hjälpa någon i nöd, det är en ynnest. Inom migrationsrätten känner vi verkligen att vi behövs.

Läs mer!

BROTTMÅL

Alla människor har rätt till ett försvar. Detta anses vara en grundläggande tanke i ett rättssäkert samhälle, en tanke Visioner Advokatbyrå självklart står bakom.

Läs mer!

TVISTEMÅL

Ett tvistemål eller civilmål är de mål där allmän domstol (tingsrätt, hovrätt och högsta domstol) handlägger och avgör frågor mellan enskilda parter som inte kan komma överens.

Läs mer!

LPT, LVM, LVU

Bakom dessa förkortningar döljer sig ofta svåra livsöden.

Läs mer!

SKATTERÄTT

Skatterätten behandlar lagar och regler om skatt och beskattning av fysiska och juridiska personer.

Läs mer!

NOTARIUS PUBLICUS

Titeln är latin och betyder ungefär ”offentlig sekreterare”.

Läs mer!

Värdegrund

En bra dialog och ett öppet förhållningssätt mellan klient och ombud är viktigt för oss och är en förutsättning för att vi på bästa sätt tillsammans med Dig som klient skall uppnå önskat resultat. En advokat är alltid till hundra procent lojal mot sin klient och tystnadsplikt är -förutom att advokatsamfundet och lag kräver det – självklart en hederssak. Vi är fria från intressekonflikter och oberoende. Den som anlitar oss kan känna sig säker på att vi hela tiden ser till klientens intressen och inte tar några andra hänsyn i arbetet. Du kan läsa mer om advokater och de regler som gäller för advokater och biträdande jurister på Advokatsamfundets hemsida, www.advokatsamfundet.se

I de vägledande reglerna om god advokatsed kan bland annat följande läsas. En text med ett innehåll som alla vi på Visioner Advokatbyrå står för.

En fri och självständig advokatkår som verkar enligt sunda regler utvecklade av advokaterna själva är en viktig del av rättssamhället och en förutsättning för att enskildas fri- och rättigheter skall kunna hävdas. En advokat har därför en särskild ställning och ett särskilt ansvar. En advokats främsta plikt är att visa trohet och lojalitet mot klienten. Advokaten skall som en oberoende rådgivare företräda och tillvarata klientens intressen, inom ramen för gällande rätt och god advokatsed. Advokaten får inte låta sitt handlande påverkas av tanke på egna fördelar eller obehag eller av hänsyn till andra ovidkommande omständigheter.

En advokat skall utöva sin verksamhet med integritet och på ett sätt som främjar det goda rättssamhället. En advokat skall uppträda sakligt och korrekt samt så att förtroendet för advokatkåren upprätthålls. En advokat får inte främja orätt.

Advokatens roll
och skyldigheter

Medarbetare

Elisabeth Aronsson

ADVOKAT

Jur kand i Lund 1995, notarie vid Örnsköldsviks tingsrätt 1996-1997, verksam vid Advokatfirman Wirell 1998, jurist vid Juridiska Byrån, LRF Konsult i Kalmar 1999-2009, biträdande jurist vid AdvokatFirman Kronan i Kalmar 2009-2011. Från och med november 2011 Visioner Advokatbyrå i Nybro. Advokat 2011.

Verksamhetsinriktning
Arvsrätt, avtalsrätt, brottmål, tvistemål, familjerätt, fastighetsrätt, generationsskifte, LVU, LPT, LVM, skatterätt.

0725-37 05 60 | LinkedIn
elisabeth.aronsson@visioneradvokatbyra.se

Kim Zakrisson

ADVOKAT

Juristexamen vid Lunds universitet 2016. Biträdande jurist vid Centrumadvokaterna Syd AB 2016-2018. Biträdande jurist vid Visioner Advokatbyrå sedan 2018. Advokat 2020.

Verksamhetsinriktning
Brottmål, tvistemål, LVU, LPT, LVM, familjerätt, migrationsrätt.

0703-01 77 05
kim.zakrisson@visioneradvokatbyra.se

Emmy Hallbeck

ADVOKAT

Juristexamen vid Göteborgs universitet 2019. Studentanställd Front Advokater Göteborg 2016-2018. Biträdande jurist vid Visioner Advokatbyrå 2019. Advokat 2022.

Verksamhetsinriktning
Arvsrätt, avtalsrätt, brottmål, tvistemål, familjerätt, fastighetsrätt, LVU, LPT, LVM.
Notarius publicus i Nybro kommun.

0481-106 15 | LinkedIn
emmy.hallbeck@visioneradvokatbyra.se

Lisa Gustafsson

ADVOKAT

Juristexamen vid Göteborgs universitet 2021. Studentanställd vid Lawline 2017-2020. Uppsatspraktikant vid Visioner Advokatbyrå 2020. Biträdande jurist vid Visioner Advokatbyrå 2021. Advokat 2024.

Verksamhetsinriktning
Arvsrätt, brottmål, tvistemål, familjerätt, fastighetsrätt, LVU, LPT, LVM.

070-350 60 25 | LinkedIn
lisa.gustafsson@visioneradvokatbyra.se

Jonas Jonsson

AFFÄRSUTVECKLARE/IT-ANSVARIG

Gymnasieingenjör Polhemskolan Lund 1987. Avancerade kunskaper inom Excel. Kommer närmast från 20 år i dokumenthanteringsbranschen. Flera chefsroller. Visioner Advokatbyrå sedan 2015. Byggt vårt dokumentsystem. Håller oss uppdaterade inom datavärlden och bidrar med all sin erfarenhet till advokatbyråns positiva utveckling.

070-220 77 05 | LinkedIn
jonas.jonsson@visioneradvokatbyra.se

Therese Jonsson

ADMINISTRATÖR

Den första Ni möter när Ni ringer eller kommer in på vårt kontor i Nybro. Har flera år av serviceyrke bakom sig och gör allt för att Du ska känna Dig välkommen. Visioner Advokatbyrå sedan 2023.

0481-106 15 |
info@visioneradvokatbyra.se

Kontakta oss

När Du kontaktar oss får Du prata med vår reception. Vi finns här för att hjälpa Dig, så tveka inte att fråga om Du undrar över något. Du kommer första gången Du ringer att få redogöra lite kort för Ditt ärende och kanske även nämna namnet på den som Du tvistar med (motparten). Detta för att vi skall kunna göra en jävskontroll och boka in Dig hos den av oss som bäst har tid och kompetens att ta hand om Dina frågor.

Kontoren håller normalt öppet vardagar kl 08.00-16.00 med lunch kl 12.00-13.00. Kontoren kan dock vara tillfälligt obemannade. 

Nybro: 0481-106 15  
Högsby: 0491-106 05
Lessebo: 0478-100 65

Skicka ett meddelande

Kontaktformulär

Behandling av personuppgifter sker enligt vår integritetspolicy.