Välkommen till oss på Visioner Advokatbyrå

Advokatbyrån med visioner!

Den lite mjukare och varmare byrån.

Från att 2011 vara en byrå med en anställd med kontor i Nybro är idag Visioner Advokatbyrå en av länets största byråer med kontor i Nybro Oskarshamn, Lessebo och Högsby. Vi välkomnar klienter från t.ex. Emmaboda, Kosta, Växjö, Lessebo, Torsås, Kalmar, Öland, Ruda, Högsby, Hultsfred, Vimmerby och Västervik. Expansionen gläder oss förstås något oerhört och vi tackar ödmjukt för förtroendet vi fått. Vi är på denna vår resa mycket måna om att inte glömma bort en av grundtankarna med byrån, nämligen att skapa en plats där juridik inte behöver hanteras så stelt och uppfattas så främmande. En plats där såväl klienter som personal känner värme och glädje, trots att allt som oftast det är stundens allvar som gjort att besök hos advokat blivit nödvändig.

Till oss är alla välkomna, oavsett härkomst, bakgrund eller inkomst. Vd på större företag eller asylsökande – vi gör ingen skillnad utan strävar efter att i trevlig atmosfär bemöta alla med samma respekt och professionalism. Med de kunskaper vi tillsammans besitter tror vi oss om att kunna hjälpa just Dig med Din frågeställning.
Mejla oss gärna: info@visioneradvokatbyra.se eller ring till något av kontoren nedan.

Våra kontor håller normalt öppet vardagar kl 08.00-16.00 med lunch kl 12.00-13.00. Kontoren kan dock vara tillfälligt obemannade.

  • Två nya kontor i Lessebo och Högsby
    Vi är oerhört glada att kunna meddela att vi nu finns även i Lessebo och Högsby. Kontoren slår […]
  • Vi värnar om dig!
    Vi på Visioner Advokatbyrå är tacksamma för att vi i dessa dagar kan fortsätta vårt arbete och hålla […]
  • Ny advokat på byrån
    Idag är det en glädjens dag på Visioner Advokatbyrå. Vår fantastiska Nina Ask har beviljats inträde i Sveriges […]

En modern byrå under utveckling

Visioner Advokatbyrå är en byrå under utveckling. Vi strävar efter att ständigt vara uppdaterade på gällande rätt, varför vi alla ofta deltar i utbildningar inom våra respektive rättsområden. Härutöver har vi för att öka kompetensen ett nära och tätt samarbete internt och hjälper varandra när det behövs. Skulle specialistkunskap erfordras som vi inte besitter tvekar vi inte att anlita någon av alla de sakkunniga vi lärt känna under åren, t.ex. inom fastighetsvärdering eller byggbranschen. Vår devis är att var och en gör det den är bra på. För att allt skall gå lätt och smidigt ser vi också till att alltid ha ett modernt datorstöd till hands. Vi har rent av anställt en affärsutvecklare, Jonas Jonsson, för att ta hand om det sistnämnda samt om allt annat som rör byråns utveckling framåt. Nu närmast etableringen av kontoren i Lessebo och Högsby. På så sätt frigörs tid för advokat och jurister och Du som klient kan snabbt få bästa hjälp.

Verksamhetsområden

Tillsammans är vi starka. Vi har bred kompetens och lång erfarenhet inom de flesta verksamhetsområden, där var och en av oss arbetar med just det den är bra på. Vi kan hjälpa Dig med det mesta – hittar Du inte Ditt område här nedan så tveka inte att fråga. Kan vi inte själva hjälpa Dig kanske vi i vart fall kan lotsa Dig rätt. Att ge god service är viktigt för oss.

ARBETSRÄTT

Arbetsgivare eller arbetstagare? Spelar ingen roll – hos oss får Du hjälp!

Läs mer!

AVTALSRÄTT

Att tänka efter före. Det kan bidra till att många problem undviks.

Läs mer!

ARVSRÄTT

Vet Du vad som händer med Din egendom när Du dör?

Läs mer!

FAMILJERÄTT

Ligger Du i giftastankar? Eller kanske skilsmässa? Vi hjälper Dig.

Läs mer!

FASTIGHETSRÄTT

Vad är det för skillnad mellan köpekontrakt och köpebrev? Behöver vi skriva ett nyttjanderättsavtal när mormor ska bo kvar i huset?

Läs mer!

GENERATIONSSKIFTE

Livets kanske viktigaste överlåtelse, Du kan vända Dig till oss med förtroende.

Läs mer!

MIGRATIONSRÄTT

Att kunna hjälpa någon i nöd, det är en ynnest. Inom migrationsrätten känner vi verkligen att vi behövs.

Läs mer!

BROTTMÅL

Alla människor har rätt till ett försvar. Detta anses vara en grundläggande tanke i ett rättssäkert samhälle, en tanke Visioner Advokatbyrå självklart står bakom.

Läs mer!

TVISTEMÅL

Ett tvistemål eller civilmål är de mål där allmän domstol (tingsrätt, hovrätt och högsta domstol) handlägger och avgör frågor mellan enskilda parter som inte kan komma överens.

Läs mer!

LPT, LVM, LVU

Bakom dessa förkortningar döljer sig ofta svåra livsöden.

Läs mer!

SKATTERÄTT

Skatterätten behandlar lagar och regler om skatt och beskattning av fysiska och juridiska personer.

Läs mer!

NOTARIUS PUBLICUS

Titeln är latin och betyder ungefär ”offentlig sekreterare”.

Läs mer!

Värdegrund

En bra dialog och ett öppet förhållningssätt mellan klient och ombud är viktigt för oss och är en förutsättning för att vi på bästa sätt tillsammans med Dig som klient skall uppnå önskat resultat. En advokat är alltid till hundra procent lojal mot sin klient och tystnadsplikt är -förutom att advokatsamfundet och lag kräver det – självklart en hederssak. Vi är fria från intressekonflikter och oberoende. Den som anlitar oss kan känna sig säker på att vi hela tiden ser till klientens intressen och inte tar några andra hänsyn i arbetet. Du kan läsa mer om advokater och de regler som gäller för advokater och biträdande jurister på Advokatsamfundets hemsida, www.advokatsamfundet.se

I de vägledande reglerna om god advokatsed kan bland annat följande läsas. En text med ett innehåll som alla vi på Visioner Advokatbyrå står för.

En fri och självständig advokatkår som verkar enligt sunda regler utvecklade av advokaterna själva är en viktig del av rättssamhället och en förutsättning för att enskildas fri- och rättigheter skall kunna hävdas. En advokat har därför en särskild ställning och ett särskilt ansvar. En advokats främsta plikt är att visa trohet och lojalitet mot klienten. Advokaten skall som en oberoende rådgivare företräda och tillvarata klientens intressen, inom ramen för gällande rätt och god advokatsed. Advokaten får inte låta sitt handlande påverkas av tanke på egna fördelar eller obehag eller av hänsyn till andra ovidkommande omständigheter.

En advokat skall utöva sin verksamhet med integritet och på ett sätt som främjar det goda rättssamhället. En advokat skall uppträda sakligt och korrekt samt så att förtroendet för advokatkåren upprätthålls. En advokat får inte främja orätt.

Advokatens roll
och skyldigheter

Medarbetare

Elisabeth Aronsson

ADVOKAT

Född 1972. Jur kand i Lund 1995, notarie vid Örnsköldsviks tingsrätt 1996-1997, Verksam vid Advokatfirman Wirell 1998, jurist vid Juridiska Byrån, LRF Konsult i Kalmar 1999-2009, biträdande jurist vid AdvokatFirman Kronan i Kalmar 2009 2011. Från och med november 2011 Visioner Advokatbyrå i Nybro. Advokat 2011.

Verksamhetsinriktning
Brottmål, tvistemål, familjerätt, fastighetsrätt m.m

0725-37 05 60 | LinkedIn
elisabeth.aronsson@visioneradvokatbyra.se

Nina Ask

ADVOKAT

Född 1972. Juristexamen vid Lunds universitet 2006. Personalsekreterare med inriktning arbetsrätt på kommunkontoret, Oskarshamns kommun 2006-2010. Jurist med familjerättslig inriktning inom Fortner AB, Hultsfred och Oskarshamn 2010-2015. Notarius publicus i Oskarshamns kommun 2012, 2015-pågår. Visioner Advokatbyrå 2015. Advokat 2020.

Verksamhetsinriktning
Avtalsrätt, arbetsrätt, familjerätt, målsägandebiträde, migrationsärenden, samt notarius publicus.

0702-93 99 93 | LinkedIn
nina.ask@visioneradvokatbyra.se

Kim Zakrisson

ADVOKAT

Född 1986. Juristexamen vid Lunds universitet 2016. Biträdande jurist vid Centrumadvokaterna Syd AB 2016-2018. Biträdande jurist vid Visioner Advokatbyrå sedan 2018. Advokat 2020.

Verksamhetsinriktning
Uppdrag som offentlig försvarare, målsägandebiträde samt särskild företrädare för barn, familjerätt, socialrätt och migrationsrätt.

0703-01 77 05
kim.zakrisson@visioneradvokatbyra.se

Emmy Hallbeck

JURIST

Född 1993. Juristexamen vid Göteborgs universitet 2019. Studentanställd Front Advokater Göteborg 2016-2018. Biträdande jurist vid Visioner Advokatbyrå 2019.

Verksamhetsinriktning
Vårdnads- och umgängestvister, LVU, LPT, LVM, fastighetsrätt, avtalsrätt, migrationsärenden, entreprenadrätt, hyresrätt, Notarius publicus i Nybro kommun

072-537 05 52 | LinkedIn
emmy.hallbeck@visioneradvokatbyra.se

Martina Ritter

ADMINISTRATÖR
EKONOMIASSISTENT

Född 1965. Kontor och ekonomiutbildning 1985.
Gedigna erfarenheter som ekonomiassistent, utbildare, receptionsansvarig, laboratorieansvarig, kundservice och sälj. Visioner Advokatbyrå sedan februari 2015. Besvarar gärna frågor om t.ex. fakturor och bokningar. Vår spindel i nätet.

0481-106 15 | LinkedIn
martina.ritter@visioneradvokatbyra.se

Julia Bergman

ADMINISTRATÖR

Född 1990. Ekonomiutbildning, Linnéuniversitetet 2012. Bred erfarenhet inom administration, inom såväl den privata som den offentliga sektorn. Arbetat med media och kommunikation samt inom handeln. Finns på plats i receptionen på kontoret i Oskarshamn och blir den första ni möter om ni besöker oss där.

070-537 05 67 | LinkedIn
julia.bergman@visioneradvokatbyra.se

Jonas Jonsson

AFFÄRSUTVECKLARE/IT-ANSVARIG

Född 1967. Gymnasieingenjör Polhemskolan Lund 1987. Avancerade kunskaper inom Excel. Kommer närmast från 20 år i dokumenthanteringsbranschen. Flera chefsroller. Visioner Advokatbyrå sedan 2015. Byggt vårt dokumentsystem. Håller oss uppdaterade inom datavärlden och bidrar med all sin erfarenhet till advokatbyråns positiva utveckling.

070-220 77 05 | LinkedIn
jonas.jonsson@visioneradvokatbyra.se

Kontakta oss

När Du kontaktar oss får Du högst troligt prata med vår administratör Martina Ritter. Hon finns här för att hjälpa Dig, så tveka inte att fråga om Du undrar över något. Du kommer första gången Du ringer att få redogöra lite kort för Ditt ärende och kanske även nämna namnet på den som Du tvistar med (motparten). Detta för att hon skall kunna göra en jävskontroll och boka in Dig hos den av oss som bäst har tid och kompetens att ta hand om Dina frågor.

Kontoren håller normalt öppet vardagar kl 08.00-16.00 med lunch kl 12.00-13.00. Kontoren kan dock vara tillfälligt obemannade. 

Nybro: 0481-106 15  
Oskarshamn: 0491-106 05
Högsby: 0491-106 05
Lessebo: 0478-100 65

Skicka ett meddelande


Visioner Advokatbyrå på Facebook

2020/09/28
Extra stöd till extern rådgivning | Region Kalmar Län

Kan vi hjälpa dig med något? Missa inte denna chans till kostnadsfri extern rådgivning. Visioner ... See more

Extra stöd till extern rådgivning Nu kan företag i Kalmar län med upp till 20 anställda åter ... See more

2020/09/15

Möt härliga Lisa Gustafsson! Till vår stora glädje har vi under några månader framöver ... See more

2020/09/14
Frukostmöte: Nu öppnar vi dörren mot framtiden

Du kommer väl? Välkommen!

Nu öppnar vi dörren mot framtiden och rustar för ”Efter Corona”.Högsby kommun bjuder in ... See more

2020/09/06
Visioner Advokatbyrå - Advokatbyrån med visioner!

Vi har fräschat upp vår hemsida - kika gärna in! www.visioneradvokatbyra.se

Till oss är alla välkomna, oavsett härkomst, bakgrund eller inkomst. Vd på större företag ... See more