Migrationsrätt

Att kunna hjälpa någon i nöd, det är en ynnest. Inom migrationsrätten känner vi verkligen att vi behövs.

Visioner Advokatbyrå är stolt över att ha kompetens även på det här området. Dagarna på kontoren förgylls av mångfald och det talas många språk i mötesrummen. Migrationsrätt behandlar rätten för en utländsk medborgare att befinna sig i Sverige. Vi arbetar med värme och engagemang i migrationsärendena, ofta som offentliga biträden. I Sverige är det Migrationsverket som först har hand om ärendena och fattar beslut. Är sökanden missnöjd med beslutet kan vi hjälpa till att klaga till Migrationsdomstolen eller i sista hand Migrationsöverdomstolen.