Arbetsrätt

Arbetsgivare eller arbetstagare? Spelar ingen roll – hos oss får Du hjälp!

Arbetsrätten rör både det enskilda anställningsförhållandet (individuell arbetsrätt) och frågor som rör kollektivavtal samt arbetstagar- och arbetsgivarorganisationer (kollektiv arbetsrätt). Utöver detta brukar man till arbetsrätten räkna de processrättsliga frågor som är unika för arbetsrättsliga tvister. Vi har specialister inom arbetsrätten. Det spelar ingen roll om Du är arbetsgivare eller arbetstagare, hos oss får Du hjälp. Tänk på att det är viktigt att kontakta oss så tidigt som möjligt – inom arbetsrätten finns det viktiga tidsfrister att vara vaksam på.