Tvistemål

Ett tvistemål eller civilmål är de mål där allmän domstol (tingsrätt, hovrätt och högsta domstol) handlägger och avgör frågor mellan enskilda parter som inte kan komma överens.

Den som väcker talan mot någon i ett tvistemål kallas för kärande och motparten för svarande. Några av de vanligaste tvisterna är tvister om pengar, konsumenttvister och tvist inom familjen. Vi hjälper Dig med tvisten, förhoppningsvis genom att hitta en lösning i godo – vi träffar en förlikning – eller annars genom att driva processen i domstol. Vanligtvis har Du rätt till rättsskydd ur Din försäkring om det uppstått en tvist där värdet överstiger ett halvt basbelopp. Vi hjälper Dig kontrollera detta, se mer under Finansiering.