Ny advokat på byrån

Idag är det en glädjens dag på Visioner Advokatbyrå. Vår fantastiska Nina Ask har beviljats inträde i Sveriges advokatsamfund och titulerar sig från och med idag advokat. Varmt grattis säger vi alla medarbetare. Vad är egentligen en advokat undrar Ni kanske? Det finns fin information om detta på advokatsamfundets hemsida; https://www.advokatsamfundet.se/Behover-du-advokat/Vad-ar-en-advokat/

Välkomna!