Bloopers

I vår önskan att förmedla vår kunskap på ett förnuftigt sätt har vi spelat in informationsfilmer. Vi tycks vara bättre på juridiken än på själva filminspelandet… Välkomna till den lite varmare och mjukare byrån.